Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 150
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5292/UBND-VX 09/11/2022
V/v hưởng ứng Chương trình: "Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão” năm 2023"
Lượt xem: 142
345/KH-UBND 17/10/2022
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc làm năm 2022
Lượt xem: 151
4118/UBND-VX 06/09/2022
Tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Lượt xem: 133
14/CTr-UBND 24/08/2022
CHƯƠNG TRÌNH Hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 151
1825/QĐ-UBND 19/08/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 102
1712/QĐ-UBND 08/08/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 129
1686/QĐ-UBND 04/08/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 141
1571/QĐ-UBND 13/07/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 188
1523/QĐ-UBND 04/07/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 209
1450/QĐ-UBND 27/06/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 213
12345678910...