Tổng số: 96
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3690/QĐ-UBND 15/10/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 38
360/KH-UBND 09/10/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Lượt xem: 79
3567/QĐ-UBND 05/10/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, lao động ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 91
3543/QĐ-UBND 03/10/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid - 19 (F0), hướng dẫn viên du lịch, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 78
3472/QĐ-UBND 27/09/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người cách ly y tế (F1), hộ kinh doanh, hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 150
3445/QĐ-UBND 24/09/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 153
3429/QĐ-UBND 22/09/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với trẻ em, người cách ly y tế (F1), lao động ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 158
3363/QĐ-UBND 17/09/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 119
3369/QĐ-UBND 17/09/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 142
3330/QĐ-UBND 15/09/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 197
12345678910