Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
11/NQ-TTHĐND 05/11/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 38, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
10/NQ-TTHĐND 03/10/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 37, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
09/NQ-TTHĐND 28/08/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 36, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
08/NQ-TTHĐND 31/07/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 35, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
07/NQ-TTHĐND 04/07/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 34, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
06/NQ-TTHĐND 28/05/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 33, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
05/NQ-TTHĐND 25/04/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 32, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
04/NQ-TTHĐND 27/03/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 31, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
03/NQ-TTHĐND 01/03/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 30, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
01/NQ-TTHĐND 28/01/2019
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 29, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 0
1234