Tổng số: 238
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
671/QĐ-UBND 02/04/2024
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2023)
Lượt xem: 17
181/KH-UBND 22/03/2024
Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 13
555/QĐ-UBND 21/03/2024
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (12 học sinh có thành tích xuất sắc, đột xuất trong Cuộc thi “Phát minh và đổi mới Stem (SIIC 2023)”, Cuộc thi “Isif - Triển lãm phát minh và sáng chế Indonesia năm 2023” và Kỳ thi Olympic khoa học và thiên văn quốc tế tại Mỹ)
Lượt xem: 13
303/QĐ-UBND 07/02/2024
Về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2023
Lượt xem: 113
28/KH-UBND 19/01/2024
Công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 178
01/CT-UBND 19/01/2024
Về phát động phong trào thi đua năm 2024
Lượt xem: 180
449/KH-UBND 29/12/2023
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 156
3111/QĐ-UBND 06/12/2023
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng, quân sự năm 2023)
Lượt xem: 325
3110/QĐ-UBND 06/12/2023
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023)
Lượt xem: 238
6266/UBND-VX 05/12/2023
V/v thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Lượt xem: 215
12345678910...