Tổng số: 205
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
254/KH-UBND 30/05/2023
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 133-CTr/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 20
1999/UBND-XD 05/05/2023
Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 41
1862/UBND-XD 25/04/2023
triển khai thực hiện Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 57
1781/UBND-XD 21/04/2023
V/v thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Lượt xem: 46
1244/UBND-XD 26/03/2023
triển khai thực hiện áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.
Lượt xem: 80
1111/UBND-XD 20/03/2023
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ các Doanh nghiệp ngành Xây dựng
Lượt xem: 66
1054/UBND-XD 16/03/2023
thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng CP
Lượt xem: 92
960/UBND-XD 10/03/2023
đề cử, giới thiệu đơn vị tham gia giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2023
Lượt xem: 90
456/QĐ-UBND 03/03/2023
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 82
431/QĐ-UBND 28/02/2023
Về việc điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 71
12345678910...