Tổng số: 198
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
20/KH-UBND 16/01/2023
Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2023 - lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 43
03/TB-VPUBND 09/01/2023
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tỉnh tại cuộc họp ngày 04/01/2023
Lượt xem: 42
6133/UBND-VX 25/12/2022
V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí
Lượt xem: 94
5992/UBND-VX 16/12/2022
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ mười - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI (lĩnh vực GD&ĐT)
Lượt xem: 92
5766/UBND-VX 05/12/2022
V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy
Lượt xem: 127
5685/UBND-VX 01/12/2022
Vv triển khai thực hiện Quyết định số 24/20/22QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 160
354/KH-UBND 24/10/2022
Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 216
328/KH-UBND 29/09/2022
Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và thí điểm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi tỉnh Lào Cai, năm 2022
Lượt xem: 90
330/KH-UBND 29/09/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 93
329/KH-UBND 29/09/2022
Thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 87
12345678910...