Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
527/QĐ-UBND 20/03/2024
Về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 39
157/QĐ-UBND 24/01/2024
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2023 – 2024
Lượt xem: 202
398/KH-UBND 24/10/2023
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 469
48/TB-UBND 30/06/2021
V/v điều chỉnh giảm chỉ tiêu, bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức năm 2021
Lượt xem: 340
225/KH-UBND 12/05/2021
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 772
4478/QĐ-UBND 30/12/2019
Về việc phê duyệt phương án, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế
Lượt xem: 0
3747/UBND-NC 15/08/2019
điều chỉnh cơ cấu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019
Lượt xem: 1
263/KH-UBND 05/08/2019
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2019
Lượt xem: 0
3692/QĐ-UBND 23/08/2017
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc Sở xây dựng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
1755/QĐ-UBND 23/05/2017
Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đợt I năm 2017 của các huyện Si Ma Cai, Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Thắng
Lượt xem: 0
12