Tổng số: 293
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
147/QĐ-UBND 23/01/2024 Về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Tải về
149/QĐ-UBND 23/01/2024 Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Ca Tải về
128/QĐ-UBND 21/01/2024 Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi ,bổ sung lĩnh vực lâmn ghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai Tải về
120/QĐ-UBND 19/01/2024 Về việc phê duyệt 07quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai Tải về
119/QĐ-UBND 19/01/2024 Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Tải về
111/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Ca Tải về
112/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố 13 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai Tải về
90/QĐ-UBND 14/01/2024 Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai Tải về
81/QĐ-UBND 12/01/2024 Về việc công bố 02 thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 15/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐNDngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
75/QĐ-UBND 12/01/2024 Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vựcLâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai Tải về
12345678910...
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập