Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
211/KH-UBND 10/04/2024
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 83
110/KH-UBND 20/02/2024
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2024 - Lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 133
55/KH-UBND 30/01/2024
Kế hoạch Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 199
48/BC-UBND 30/01/2024
Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược phát khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trong năm 2023
Lượt xem: 237
536/BC-UBND 14/12/2023
BÁO CÁO Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
Lượt xem: 228
2960/QĐ-UBND 22/11/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2023
Lượt xem: 304
441/BC-UBND 31/10/2023
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 256
2251/QĐ-UBND 14/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Xét chọn, tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai” lần thứ 2, năm 2023
Lượt xem: 156
3309/UBND-VX 11/07/2023
V/v triển khai Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 261
1670/QĐ-UBND 10/07/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh năm 2022
Lượt xem: 273
123456