Banner Logo Tỉnh
 • Nhiệm vụ đảm nhiệm của từng Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026

  CTTĐT - Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ký ban hành văn bản số 1506/QĐ-UBND về việc phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dântỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021- 2026 thay thế Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng TTĐT tỉnh đăng tải nhiệm vụ đảm nhận của từng Thường trực UBND tỉnh theo phân công công việc.

 • Phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 7/2022)

  CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 • Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026

  CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Quyết định số 996/QĐ-TTg, ngày 24/6/2021 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 • Phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 – 2021

  CTTĐT - Ngày 20/11/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1859/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 1858/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ký Quyết định số 4225/QĐ-UBND về việc phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 • Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021

  CTTĐT - Ngày 20/11/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1859/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 1858/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.  Cổng TTĐT tỉnh cập nhật thông tin Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021.

 • Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021

  CTTĐT - Ngày 20/11/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1859/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 1858/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.  Cổng TTĐT tỉnh cập nhật thông tin Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

 • Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021

  CTTĐT - Ngày 24/5/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 888/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cổng TTĐT tỉnh cập nhật thông tin Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

 • Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021

  CTTĐT - Ngày 24/5/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 888/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cổng TTĐT tỉnh cập nhật thông tin Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

 • Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021

  CTTĐT - Ngày 24/5/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 888/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cổng TTĐT tỉnh cập nhật thông tin Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuyên truyền nông thôn mới
PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS NTM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 • THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NTM
 • Lào Cai 2 năm thực hiện chương trình OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 96
 • Hôm nay: 2,223
 • Trong tuần: 63,998
 • Tất cả: 70,397,510
Đăng nhập