Tổng số: 163
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2215/UBND-TH 03/05/2024
V/v cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia
Lượt xem: 159
543/QĐ-UBND 21/03/2024
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Đô thị du lịch Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 64
543/QĐ-UBND 21/03/2024
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Đô thị du lịch Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 59
222/QĐ-UBND 01/02/2023
Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Lào Cai
Lượt xem: 158
3897/UBND-QLĐT 22/08/2022
về việc khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo”.
Lượt xem: 134
149/TB-VPUBND 07/06/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 170
90/KH-UBND 02/03/2021
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”
Lượt xem: 292
1939/UBND-TH 08/05/2019
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Lượt xem: 0
4/CT-UBND 11/02/2019
Tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương,chủ đầu tư dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp về công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
4409/QĐ-UBND 31/12/2018
Quyết định Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch
Lượt xem: 3
12345678910...