Tổng số: 267
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
107/KH-UBND 16/02/2024
Kế hoạch Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 59
75/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 74
74/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 73
78/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 85
79/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 81
5197/UBND-VX 12/10/2023
Triển khai hướng dẫn thực hiện Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 296
4864/UBND-VX 26/09/2023
V/v triển khai tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 256
362/KH-UBND 15/09/2023
Kế hoạch tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 185
350/KH-UBND 04/09/2023
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2022 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 204
342/KH-UBND 22/08/2023
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 268
12345678910...