Tổng số: 254
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
104/KH-UBND 22/02/2023
KẾ HOẠCH Phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 86
64/KH-UBND 08/02/2023
Phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 66
44/KH-UBND 31/01/2023
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới
Lượt xem: 56
29/KH-UBND 19/01/2023
Thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 143
2786/QĐ-UBND 17/11/2022
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 230
4878/UBND-NC 17/10/2022
Vv tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh
Lượt xem: 250
4657/UBND-NC 05/10/2022
V/v khắc phục những tồn tại trong việc đánh giá công tác PCTN năm 2020 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 168
4627/UBND-NC 04/10/2022
V/v thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 233
12-NQ/TU 01/10/2022
Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Lượt xem: 269
470/QĐ-UBND 24/02/2022
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 446
12345678910...