Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
895/UBND-NLN 07/03/2023
V/v triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 65
72/KH-UBND 08/02/2023
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 56
70/KH-UBND 08/02/2023
KẾ HOẠCH Giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 64
26/KH-UBND 19/01/2023
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2023
Lượt xem: 106
230/UBND-NLN 18/01/2023
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, năm 2023
Lượt xem: 82
01/KH-UBND 03/01/2023
KẾ HOẠCH Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 78
5462/UBND-QLĐT 18/11/2022
V/v triển khai một số nội dung về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo hình thức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 180
2509/QĐ-UBND 27/10/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 202
3536/UBND-NLN 03/08/2022
V/v tham mưu triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 161
3113/UBND-QLĐT 12/07/2022
đôn đốc công tác thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 169
1234