Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
220/KH-UBND 17/04/2024
Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai năm 2024.
Lượt xem: 15
86/TB-VPUBND 15/04/2024
THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả và triển khai kế hoạch 10 xã đăng ký về đích nông thôn mới và 05 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024
Lượt xem: 34
1343/UBND-NLN 20/03/2024
V/v tăng cường thực hiện dự án sắp xếp dân cư thuộc Chương trình MTQG 1719
Lượt xem: 24
159/KH-UBND 12/03/2024
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 67
680/UBND-NLN 07/02/2024
V/v xét, thẩm định cấp xã, huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 98
98/KH-UBND 06/02/2024
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Lượt xem: 93
100/KH-UBND 06/02/2024
Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2024
Lượt xem: 116
71/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 215
536/UBND-NLN 30/01/2024
V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
Lượt xem: 188
34/KH-UBND 23/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU về Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, năm 2024
Lượt xem: 199
1234567