Tổng số: 211
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5914/UBND-XD 17/11/2023
V/v triển khai Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Lượt xem: 69
393/KH-UBND 19/10/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 227
5315/UBND-XD 17/10/2023
V/v kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh
Lượt xem: 275
12/CT-UBND 03/09/2023
Chỉ thị Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 183
3634/UBND-XD 27/07/2023
tăng cường công tác quản lý dự án, nâng cao năng lực các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 154
3449/UBND-XD 19/07/2023
triển khai thực hiện Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 197
254/KH-UBND 30/05/2023
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 133-CTr/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 188
1999/UBND-XD 05/05/2023
Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
1862/UBND-XD 25/04/2023
triển khai thực hiện Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 87
1781/UBND-XD 21/04/2023
V/v thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Lượt xem: 115
12345678910...