Tổng số: 217
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
431/QĐ-UBND 08/03/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận đô thị Khánh Yên là đô thị loại V trực thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 72
322/QĐ-UBND 19/02/2024
Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Sa Pa giai đoạn đến năm 2030
Lượt xem: 253
101/KH-UBND 16/02/2024
KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Đề án số 04 “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” (năm 2024)
Lượt xem: 171
289/QĐ-UBND 06/02/2024
Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 169
382/UBND-XD 22/01/2024
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 168
215/UBND-XD 12/01/2024
V/v triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 143
5914/UBND-XD 17/11/2023
V/v triển khai Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Lượt xem: 250
393/KH-UBND 19/10/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 323
5315/UBND-XD 17/10/2023
V/v kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh
Lượt xem: 356
12/CT-UBND 03/09/2023
Chỉ thị Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 206
12345678910...