Danh sách các Tổ chức chinh trị xã hội, nghề nghiệp

1. Hội Cựu chiến binh tỉnh

Địa chỉ: Trụ sở Khối 3, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai.

Email: ccblaocai@gmail.com

Điện thoại: 02143. 758.996                 Fax: 02143. 758.996

2. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Địa chỉ: Trụ sở Khối 3, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai.

Điện thoại: 02143. 840.035                 Fax: 02143. 844.998

3. Hội Nông dân tỉnh

Địa chỉ: Trụ sở Khối 3, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai.

Email: contact-hnd@laocai.gov.vn

Điện thoại: 02143. 842.423                 Fax: 02143. 842.423

4. Tỉnh đoàn Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở Khối 3, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai.

Điện thoại: 02143. 840.515                 Fax: 02143. 842.015

5. Liên đoàn Lao động tỉnh

Địa chỉ: Đường T3, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai.

Email: contact-ldld@laocai.gov.vn

Điện thoại: 02143. 822.143                 Fax: 02143. 824.815

 

image

image

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
  (02/02/2021)
 • PS NTM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
  (30/12/2020)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập