Tổng số: 5790
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
316/BC-UBND 11/07/2024
Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 24
1739/QĐ-UBND 11/07/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương đối với thuốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 15
313/BC-UBND 11/07/2024
BÁO CÁO Tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2024 (Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024)
Lượt xem: 18
1737/QĐ-UBND 11/07/2024
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Hồng Hà thuê đất
Lượt xem: 19
1729/QĐ-UBND 10/07/2024
Quyết định Về việc điều chỉnh một số nội dung phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 31
1724/QĐ-UBND 09/07/2024
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nông lâm nghiệp Tây Bắc (nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ nông lâm nghiệp Tây Bắc)
Lượt xem: 19
1726/QĐ-UBND 09/07/2024
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất Nông nghiệp và phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (Dự án GREAT 2 Lào Cai).
Lượt xem: 18
318/KH-UBND 08/07/2024
Triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025”
Lượt xem: 53
1709/QĐ-UBND 08/07/2024
Về việc cho phép Công ty TNHH Chiến Thắng chuyển mục đích sử dụng đất
Lượt xem: 32
315/KH-UBND 05/07/2024
KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2025
Lượt xem: 64
12345678910...