Tổng số: 4802
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1292/UBND-NLN 28/03/2023
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản
Lượt xem: 8
1275/UBND-VX 27/03/2023
V/v tăng cường giám sát phòng, chống các bệnh truyền nhiễm
Lượt xem: 6
174/KH-UBND 27/03/2023
Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 8
1244/UBND-XD 26/03/2023
triển khai thực hiện áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.
Lượt xem: 8
624/QĐ-UBND 24/03/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp phát hàng dự trữ Quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Lượt xem: 5
97/BC-UBND 23/03/2023
BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 23
617/QĐ-UBND 23/03/2023
Cấp phép cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai (Bệnh viên đa khao huyện Bảo Thắng)
Lượt xem: 15
616/QĐ-UBND 23/03/2023
Về việc cho Công ty Cổ phần Nậm Trung Hồ thuê đất
Lượt xem: 12
615/QĐ-UBND 23/03/2023
Về việc cho Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam thuê đất
Lượt xem: 19
1179/UBND-BBT 22/03/2023
V/v kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung báo chí nêu.
Lượt xem: 41
12345678910...