Tổng số: 412
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2909/QĐ-UBND 17/11/2023
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 80
2806/QĐ-UBND 09/11/2023
Quyết định Thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 117
2719/QĐ-UBND 02/11/2023
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng cử tuyển tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 182
354/KH-UBND 07/09/2023
Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 – 2025;
Lượt xem: 205
2116/QĐ-UBND 26/08/2023
Về việc điều chỉnh công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 219
2026/QĐ-UBND 15/08/2023
Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 148
2025/QĐ-UBND 15/08/2023
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 139
3971/HD-UBND 11/08/2023
Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 167
1963/QĐ-UBND 09/08/2023
V/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và cấp độ của các vị trí việc làm đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 174
1870/QĐ-UBND 03/08/2023
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng
Lượt xem: 191
12345678910...