Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
235/KH-UBND 08/05/2023
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 30
233/KH-UBND 05/05/2023
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 24
158/KH-UBND 21/03/2023
Kế hoạch triển khai Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 86
149/KH-UBND 17/03/2023
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 90
74/BC-UBND 06/03/2023
Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 85
270/UBND-NC 19/01/2023
V/v tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Lượt xem: 108
184/QĐ-UBND 19/01/2023
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2022
Lượt xem: 114
22/KH-UBND 17/01/2023
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 79
11/KH-UBND 11/01/2023
Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 75
5888/UBND-NC 12/12/2022
Vv thực hiện Công văn số 8121/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2022 của Văn phòng Chính phủ.
Lượt xem: 121
12345678910...