Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3551/QĐ-UBND 04/10/2021
Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định dự án: Thủy điện Suối Chút 2
Lượt xem: 119
3549/QĐ-UBND 04/10/2021
Quyết định Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Thủy điện Suối Chút 2
Lượt xem: 111
3550/QĐ-UBND 04/10/2021
Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Thủy điện Suối Chút 2
Lượt xem: 103
3440/QĐ-UBND 24/09/2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Bưu cục xã Cam Đường
Lượt xem: 125
3439/QĐ-UBND 24/09/2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Bưu cục xã Cam Đường
Lượt xem: 168
72/TB-UBND 16/09/2021
THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Bưu cục xã Cam Đường
Lượt xem: 169
70/TB-UBND 14/09/2021
THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Cụm liên trường, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 130
67/TB-UBND 06/09/2021
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Thủy điện Suối Chút 2
Lượt xem: 182
66/TB-UBND 06/09/2021
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Thủy điện Suối Chút 2
Lượt xem: 144
3189/QĐ-UBND 30/08/2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Cửa hàng xăng dầu tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 150
123456