Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
56/TB-UBND 20/07/2021
Để thực hiện dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng trên sông Hồng
Lượt xem: 72
4137/QĐ-UBND 20/11/2020
phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Thủy điện Phú Mậu 1 và Thủy điện Phú Mậu 2, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 383
4033/QĐ-UBND 18/11/2020
Về việc thu hồi đất của Chi cục Bảo vệ thực vật
Lượt xem: 407
57/TB-UBND 14/10/2020
Thông báo thu hổi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường Ngô Minh Loan, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 313
56/TB-UBND 12/10/2020
Để thực hiện dự án: Thủy điện Phú Mậu 1 và Thủy điện Phú Mậu 2, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 414
3114/QĐ-UBND 15/09/2020
V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ (Y073002)
Lượt xem: 326
3113/QĐ-UBND 15/09/2020
V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ (Y073 005)
Lượt xem: 293
3112/QĐ-UBND 15/09/2020
V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ (Y073006)
Lượt xem: 287
3111/QĐ-UBND 15/09/2020
V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ (Y073007)
Lượt xem: 316
49/TB-UBND 04/09/2020
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường Ngô Minh Loan, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 318
1234