Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5231/UBND-TNMT 04/11/2022
V/v dừng đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng nhà ở thương mại (bao gồm nhà ở liền kề và chung cư cao tầng), phường Kim Tân, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 165
2500/QĐ-UBND 26/10/2022
Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Bitexco
Lượt xem: 169
2164/QĐ-UBND 27/09/2022
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường: VB 1 cửa M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 56
2165/QĐ-UBND 27/09/2022
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 77
2080/QĐ-UBND 22/09/2022
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Xưởng tuyển quặng nghèo 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn
Lượt xem: 97
2081/QĐ-UBND 22/09/2022
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn
Lượt xem: 81
2082/QĐ-UBND 22/09/2022
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn (172.577,9 m2 đất của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn)
Lượt xem: 80
54/TB-UBND 18/08/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy huyện Văn Bàn
Lượt xem: 144
55/TB-UBND 18/08/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy huyện Văn Bàn
Lượt xem: 121
1768/QĐ-UBND 15/08/2022
Phê duyệt điều chỉnh tên dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Hà
Lượt xem: 133
123456789