Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
788/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020
Lượt xem: 90
789/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 : Xã Nậm Mòn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 108
787/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 : Xã tân Thượng huyện Văn Bàn
Lượt xem: 84
786/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 :Xã Xuân Thượng huyện Bảo Yên
Lượt xem: 91
645/UBND-NLN 25/02/2021
V/v triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
Lượt xem: 131
416/UBND-NLN 03/02/2021
V/v tham gia Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ huyện Bảo Thắng đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Lượt xem: 132
417/UBND-NLN 07/02/2020
V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020
Lượt xem: 119
332/UBND-NLN 31/01/2020
V/v dừng tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
329/KH-UBND 29/10/2019
Thông tin, tuyên truyền về thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2020
Lượt xem: 0
67/KH-UBND 14/02/2019
thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
Lượt xem: 0
12