Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5462/UBND-QLĐT 18/11/2022
V/v triển khai một số nội dung về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo hình thức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 90
2509/QĐ-UBND 27/10/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 139
3536/UBND-NLN 03/08/2022
V/v tham mưu triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 161
3113/UBND-QLĐT 12/07/2022
đôn đốc công tác thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 169
3438/UBND-NLN 29/06/2022
V/v đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới” và “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 153
158/KH-UBND 19/04/2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 261
759/QĐ-UBND 12/04/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021
Lượt xem: 201
61/TB-VPUBND 18/03/2022
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 tại Hội nghị tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 273
53/KH-UBND 11/02/2022
Kê hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2022
Lượt xem: 379
54/KH-UBND 11/02/2022
Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, năm 2022
Lượt xem: 421
1234