Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
64/KH-UBND 24/02/2020
Kế hoạch giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai quản lý năm 2020
Lượt xem: 205
2972/QĐ-UBND 23/09/2019
Về việc giao quản lý sử dụng đối với tang vật tịch thu tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Lượt xem: 1
3165/QĐ-UBND 08/10/2018
thành lập Đoàn kiểm tra đối với hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh 3 huyện, thành phố: Lào Cai , Sa Pa và Bát Xát
Lượt xem: 6
4662/UBND-VX 03/10/2018
V/v chuẩn bị nội dung, tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 2
2833/QĐ-UBND 13/09/2018
về việc giao quản lý sử dụng đối với tang vật tịch thu tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Lượt xem: 1
2417/QĐ-UBND 08/08/2018
V/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại : Bà Nguyễn Thị Dĩnh tổ 02 phường Bình Minh Thành phố Lào Cai
Lượt xem: 15
2628/UBND-NLN 13/06/2018
V/v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới
Lượt xem: 20
9/CT-UBND 20/04/2018
Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
4050/UBND-KT 23/08/2017
kiểm tra hoạt động mỏ vàng gốc Sa Phìn của Công ty Cổ phần Nhẫn
Lượt xem: 0
1261/QĐ-UBND 20/04/2017
Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì ATTP” tỉnh Lào Cai năm 2017
Lượt xem: 0
12