Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
80/QĐ-UBND 13/01/2022
Quyết định Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 349
09/QĐ-UBND 06/01/2022
Quyết định ban hành định mức dịch vụ công ích, dịch vụ công sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 457
4532/QĐ-UBND 27/12/2021
QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 312
4500/QĐ-UBND 24/12/2021
Phê duyệt đơn giá thay thế bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (đoạn địa phận huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai)
Lượt xem: 335
4397/QĐ-UBND 20/12/2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn Nà Lộc và khu vực Đán Đăm (nay là thôn Văn Tiến) xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 478
4085/QĐ-UBND 22/11/2021
phê duyệt định mức chi phí, đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng tại Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Thành phố Lào Cai
Lượt xem: 372
2259/QĐ-UBND 26/07/2019
Bãi bỏ QĐ số 652 - TTr-443-STC phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
30/2019/QĐ-UBND 24/07/2019
Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
1025/QĐ-UBND 19/04/2019
Về việc quy định mức thu tiền san tạo mặt bằng tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, Khu công nghiệp Đông Phố Mới và Khu cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành năm 2019
Lượt xem: 0
814/QĐ-UBND 01/04/2019
Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
1234