Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 194
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5766/UBND-VX 05/12/2022
V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy
Lượt xem: 29
5685/UBND-VX 01/12/2022
Vv triển khai thực hiện Quyết định số 24/20/22QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 61
354/KH-UBND 24/10/2022
Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 162
328/KH-UBND 29/09/2022
Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và thí điểm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi tỉnh Lào Cai, năm 2022
Lượt xem: 78
330/KH-UBND 29/09/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 86
329/KH-UBND 29/09/2022
Thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 81
4322/UBND-VX 19/09/2022
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Lượt xem: 84
4270/UBND-VX 14/09/2022
V/v triển khai tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Lượt xem: 192
305/KH-UBND 12/09/2022
Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu mầm non, phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phổ cập giáo dục mầm non 4 tuổi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2027
Lượt xem: 132
4108/UBND-VX 05/09/2022
V/v thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật
Lượt xem: 132
12345678910...