Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
286/KH-UBND 01/07/2021
Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022
Lượt xem: 139
2324/UBND-VX 03/06/2021
V/v tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
Lượt xem: 150
09/CT-UBND 23/04/2021
Chỉ thị về việc phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 78
191/KH-UBND 22/04/2021
Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 62
128/KH-UBND 18/03/2021
Kế hoạch Thực hiện Đề án“ Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 99
256/UBND-VX 22/01/2021
V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 297
3614/QĐ-UBND 26/10/2020
Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp “Startup Ideas” tỉnh Lào Cai lần thứ II, năm 2020
Lượt xem: 381
214/KH-UBND 06/08/2020
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Lượt xem: 2002
2015/UBND-VX 11/05/2020
V/v tổ chức “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”, năm 2020
Lượt xem: 3959
138/KH-UBND 05/05/2020
Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”, năm 2020
Lượt xem: 294
123