Tổng số: 239
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
12-NQ/TU 01/10/2021
Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Lượt xem: 78
569/BC-UBND 29/09/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 111
352/KH-UBND 21/09/2021
Thực hiện công tác văn thư điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 115
337/KH-UBND 26/08/2021
Kế hoạch khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 186
335/KH-UBND 26/08/2021
Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 214
3827/UBND-VX 13/08/2021
Điều chỉnh một số hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh
Lượt xem: 119
308/KH-UBND 22/07/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 164
3040/UBND-BBT 07/07/2021
V/v cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật”
Lượt xem: 197
116/TB-VPUBND 07/05/2021
Ý kiến kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tại cuộc họp ngày 06/5/2021
Lượt xem: 208
1431/QĐ-UBND 04/05/2021
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 136
12345678910...