Tổng số: 232
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
308/KH-UBND 22/07/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 51
3040/UBND-BBT 07/07/2021
V/v cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật”
Lượt xem: 130
116/TB-VPUBND 07/05/2021
Ý kiến kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tại cuộc họp ngày 06/5/2021
Lượt xem: 178
241/UBND-VX 20/01/2021
V/v tham mưu chỉ đạo nội dung đề xuất kiến nghị của Hội Khuyến học tỉnh
Lượt xem: 311
338/KH-UBND 28/12/2020
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 339
986/VPUBND-VX 26/10/2020
V/v Hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 390
181/KH-UBND 30/06/2020
Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Lượt xem: 3941
176/KH-UBND 22/06/2020
Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 379
2222/UBND-NC 21/05/2020
V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5734
2186/UBND-NC 20/05/2020
V/v triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Lượt xem: 6104
12345678910...