Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 250
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2786/QĐ-UBND 17/11/2022
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 74
4878/UBND-NC 17/10/2022
Vv tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh
Lượt xem: 186
4657/UBND-NC 05/10/2022
V/v khắc phục những tồn tại trong việc đánh giá công tác PCTN năm 2020 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 142
4627/UBND-NC 04/10/2022
V/v thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 185
12-NQ/TU 01/10/2022
Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Lượt xem: 124
470/QĐ-UBND 24/02/2022
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 446
441/QĐ-UBND 21/02/2022
Ban hành quy định thực hiện công tác dân vận trung thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 388
20/KH-UBND 18/01/2022
Kế hoạch triển khai công tác Bồi thường Nhà nước 2022
Lượt xem: 320
449/KH-UBND 31/12/2021
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 380
417/KH-UBND 13/12/2021
Kế hoạch phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 286
12345678910...