Tổng số: 261
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5011/UBND-NLN 18/10/2021
V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
Lượt xem: 87
3683/QĐ-UBND 14/10/2021
Quyết định Ban hành Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 119
363/KH-UBND 13/10/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 104
4730/UBND-NLN 01/10/2021
V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 122
354/KH-UBND 22/09/2021
Kế hoạch Sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2021
Lượt xem: 139
270/TB-VPUBND 20/09/2021
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết, đánh giá kết quả phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ-TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 186
4134/UBND-NLN 27/08/2021
Vv tiêu thụ nông sản tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 126
4130/UBND-NLN 27/08/2021
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa
Lượt xem: 192
4052/UBND-NLN 25/08/2021
V/v rà soát thôn ĐBKK vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
Lượt xem: 177
4041/UBND-NLN 25/08/2021
V/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 (lần 2)
Lượt xem: 178
12345678910...