Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 323
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1533/VPUBND-NLN 24/11/2022
V/v kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung phản ánh của báo chí nêu
Lượt xem: 27
5429/UBND-NLN 16/11/2022
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023
Lượt xem: 61
373/KH-UBND 11/11/2022
KẾ HOẠCH Hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 75
2535/QĐ-UBND 28/10/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; đơn giá, diện tích rừng tự nhiên trong lưu vực do UBND cấp xã quản lý được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 116
5051/UBND-NLN 26/10/2022
V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
Lượt xem: 139
165-CTr/TU 17/10/2022
Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 28
4768/UBND-NLN 10/10/2022
V/v tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
Lượt xem: 120
4591/UBND-NLN 01/10/2022
V/v tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư
Lượt xem: 235
316/KH-UBND 21/09/2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 541
307/KH-UBND 15/09/2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 86
12345678910...