Tổng số: 237
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
219/KH-UBND 11/05/2021
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lượt xem: 21
220/KH-UBND 11/05/2021
Phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 28
1757/UBND-NLN 05/05/2021
V/v bỏ sung thành viên tham gia chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời phòng chống dịch bệnh tại trạm thu phí Km-237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Lượt xem: 38
1755/UBND-NLN 05/05/2021
V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
Lượt xem: 29
1453/QĐ-UBND 05/05/2021
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm chuyển giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Sa Pa về trực thuộc UBND thị xã Sa Pa
Lượt xem: 40
1685/UBND-NLN 28/04/2021
V/v khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh trên động vật
Lượt xem: 46
1316/QĐ-UBND 26/04/2021
Về việc giao kế hoạch thu và miễn, giảm nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 49
1476/UBND-NLN 15/04/2021
V/v tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021
Lượt xem: 47
176/KH-UBND 13/04/2021
Xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 35
1170/QĐ-UBND 13/04/2021
Về việc áp dụng hệ số K thành phần trong thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng và phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực, đơn giá, đối tượng được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 114
12345678910...