Tổng số: 211
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2537/QĐ-UBND 19/07/2021
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Bảo tàng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 86
2540/QĐ-UBND 19/07/2021
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 80
2541/QĐ-UBND 19/07/2021
V/v điều chỉnh phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 76
2362/QĐ-UBND 07/07/2021
V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bát Xát
Lượt xem: 123
2385/QĐ-UBND 07/07/2021
V/v phê duyệt danh sách công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện, xã tỉnh Lào Cai năm 2021. hưởng chính sách đãi ngộ năm 2021.
Lượt xem: 137
55/TB-UBND 01/07/2021
Thông báo về việc giới thiệu chữa ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 : Bà Giàng Thị Dung
Lượt xem: 125
51/TB-UBND 29/06/2021
Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 : Ông Hoàng Quốc Khánh
Lượt xem: 102
52/TB-UBND 29/06/2021
Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 : Ông Nguyễn Trọng Hài
Lượt xem: 135
2159/QĐ-UBND 25/06/2021
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 112
1832/QĐ-UBND 04/06/2021
Về việc thành lập Tổ công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 121
12345678910...