Tổng số: 261
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1205/QĐ-UBND 18/05/2023
Quyết định kiện toàn Hội đồng bảo trợ, Ban Vận động và Ban Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 35
141/KH-UBND 15/03/2023
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2023
Lượt xem: 79
517/QĐ-UBND 10/03/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 77
325/QĐ-UBND 20/02/2023
Thành lập Tổ công tác về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 96
300/QĐ-UBND 14/02/2023
Về việc kiện toàn danh sách công chức, viên chức, nhân viên của các đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 76
280/QĐ-UBND 10/02/2023
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Bát Xát
Lượt xem: 81
279/QĐ-UBND 10/02/2023
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 76
282/QĐ-UBND 10/02/2023
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông thị xã Sa Pa
Lượt xem: 53
278/QĐ-UBND 10/02/2023
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 53
276/QĐ-UBND 09/02/2023
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông thành phố Lào Cai
Lượt xem: 55
12345678910...