Tổng số: 265
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1928/UBND-KT 12/05/2021
triển khai thực hiện Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Lượt xem: 19
185/KH-UBND 19/04/2021
Kế hoạch hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021
Lượt xem: 40
1272/QĐ-UBND 19/04/2021
Về việc thu hồi một phần diện tích đất của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Linh
Lượt xem: 54
146/KH-UBND 30/03/2021
Kế hoạch Ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 105
138/KH-UBND 25/03/2021
KH Triển khai Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2021
Lượt xem: 117
121/KH-UBND 16/03/2021
Triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Lượt xem: 99
122/KH-UBND 16/03/2021
KH Thực hiện Đề án Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 85
98/KH-UBND 08/03/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 180
94/KH-UBND 05/03/2021
Kế hoạch Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất 2021”
Lượt xem: 184
77/KH-UBND 25/02/2021
Thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 147
12345678910...