Tổng số: 175
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2565/UBND-KSTT 15/07/2021
Về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai
Lượt xem: 58
2823/UBND-KSTT 25/06/2021
V/v đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 104
2762/UBND-KSTT 23/06/2021
V/v thực hiện nhiệm vụ cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa
Lượt xem: 64
262/KH-UBND 10/06/2021
Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 136
246/KH-UBND 27/05/2021
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 151
14/CT-UBND 26/05/2021
Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 186
227/KH-UBND 13/05/2021
Cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 186
208/KH-UBND 04/05/2021
Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 86
1707/UBND-KSTT 29/04/2021
V/v thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế 1 cửa và xây dựng chính phủ điện tử
Lượt xem: 89
197/KH-UBND 26/04/2021
Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 104
12345678910...