Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 208
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
365/KH-UBND 03/11/2022
Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 142
2608/QĐ-UBND 02/11/2022
Về việc điều chỉnh công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 158
359/KH-UBND 31/10/2022
Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 121
2391/QĐ-UBND 18/10/2022
Về việc giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 179
2135/QĐ-UBND 23/09/2022
Về việc điều chỉnh danh sách viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 68
317/KH-UBND 22/09/2022
Cải thiện chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 80
332/BC-UBND 22/09/2022
Báo cáo công tác kiểm soát thù tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 196
1988/QĐ-UBND 12/09/2022
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 116
1913/QĐ-UBND 06/09/2022
Về việc điều chỉnh công chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 136
240/KH-UBND 30/06/2022
Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 240
12345678910...