Tổng số: 199
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
372/KH-UBND 21/10/2021
Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 11
366/KH-UBND 19/10/2021
Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực về an toàn thông tin tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 34
367/KH-UBND 18/10/2021
Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 33
4524/UBND-VX 21/09/2021
V/v Tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 119
324/KH-UBND 15/08/2021
Triển khai và tuyên truyền ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 117
3777/UBND-VX 12/08/2021
V/v Phối hợp thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 05/8/2021 về tuyên truyền bảo vệ môi trường
Lượt xem: 139
316/KH-UBND 29/07/2021
Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 155
313/KH-UBND 28/07/2021
Tổ chức trao giải một số cuộc thi, giải thưởng về báo chí và cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 166
3371/UBND-VX 23/07/2021
V/v tiếp sóng các Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam
Lượt xem: 142
3331/UBND-VX 22/07/2021
V/v tham mưu triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Lượt xem: 165
12345678910...