Tổng số: 414
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4986/UBND-VX 16/10/2021
V/v hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Lượt xem: 179
294/TB-VPUBND 14/10/2021
Thông báo Kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 14/10/2021
Lượt xem: 53
4853/UBND-VX 09/10/2021
V/v quy định một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến/về từ địa phương khác
Lượt xem: 123
4854/UBND-VX 09/10/2021
V/v điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với cán bộ đến/về từ địa phương khác.
Lượt xem: 145
4784/UBND-VX 05/10/2021
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19
Lượt xem: 214
358/KH-UBND 05/10/2021
Kế hoạch Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 97
275/TB-VPUBND 22/09/2021
THÔNG BÁO Kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 17/9/2021
Lượt xem: 153
4486/UBND-VX 19/09/2021
V/v cho phép nới lỏng một số hoạt động trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 179
4363/UBND-VX 10/09/2021
V/v tăng cường triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cấp xã
Lượt xem: 143
4201/UBND-VX 01/09/2021
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 269
12345678910...