Tổng số: 389
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
05/CĐ-UBND 02/08/2021
Công điện Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 19
3567/UBND-VX 02/08/2021
V/v tăng cường thực hiện tiêm vắc xin và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Lượt xem: 15
2753/QĐ-UBND 02/08/2021
Về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người thực hiện cách ly y tế tập trung (F0, F1) thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 12
3404/UBND-VX 26/07/2021
V/v kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn tỉnh phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 66
206/TB-VPUBND 26/07/2021
Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại chốt kiểm dịch Km237 ngày 25/7/2021
Lượt xem: 50
2639/QĐ-UBND 25/07/2021
Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 46
3377/UBND-VX 24/07/2021
V/v triển khai sổ sức khỏe điện tử và đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 43
307/KH-UBND 21/07/2021
Kế hoạch Đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 60
306/KH-UBND 20/07/2021
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 47
3279/UBND-VX 20/07/2021
V/v tăng cường kiểm soát người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 109
12345678910...