Tổng số: 346
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1969/UBND-VX 14/05/2021
V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.
Lượt xem: 13
1866/UBND-VX 11/05/2021
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở Sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
Lượt xem: 31
10/CT-UBND 10/05/2021
Chỉ thị Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 71
212/KH-UBND 05/05/2021
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 32
109/TB-VPUBND 04/05/2021
Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 04/5/2021
Lượt xem: 36
3/CĐ-UBND 02/05/2021
Công điện về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVIDD-19
Lượt xem: 50
200/KH-UBND 27/04/2021
Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 39
256/BC-UBND 27/04/2021
Báo cáo tổng kết 18 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số
Lượt xem: 38
1292/QĐ-UBND 23/04/2021
Kiện toàn Hội đồng bảo trợ, Ban Vận động và Ban Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 44
187/KH-UBND 19/04/2021
Triển khai thực hiện “Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 39
12345678910...