Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
22/NQ-CP 01/03/2020
Về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
Lượt xem: 201
307/QĐ-TTg 27/02/2020
Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 215
174/QĐ-TTg 03/02/2020
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 147
13/2020/NĐ-CP 21/01/2020
Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Lượt xem: 0
04/2020/NĐ-CP 03/01/2020
Sửa đổi, bổ sung quy định phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y
Lượt xem: 0
27/2019/NĐ-CP 13/03/2019
Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 1
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Lượt xem: 1
1627/QĐ-TTg 23/11/2018
Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế của khẩu Lào cai- tỉnh Lào cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 162
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Lượt xem: 199
152/2018/NĐ-CP 07/11/2018
về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
Lượt xem: 158
12