Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 4519
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5841/UBND-NLN 08/12/2022
V/v thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển trâu, bò và sản phẩm của chúng qua biên giới
Lượt xem: 2
5766/UBND-VX 05/12/2022
V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy
Lượt xem: 29
5761/UBND-NC 05/12/2022
Vv tăng cường thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC & CNCH trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 13
3039/QĐ-UBND 05/12/2022
Quyết định Về việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án Tiểu khu đô thị 5A (nằm trong Tiểu khu đô thị số 5), phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 15
435/BC-UBND 05/12/2022
báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022
Lượt xem: 15
5724/UBND-VX 02/12/2022
V/v phát triển hạ tầng viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 13
5733/UBND-NC 02/12/2022
V/v thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 55
3004/QĐ-UBND 01/12/2022
Ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của Người sử dụng đất giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế
Lượt xem: 51
5685/UBND-VX 01/12/2022
Vv triển khai thực hiện Quyết định số 24/20/22QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 61
5573/UBND-QLĐT 25/11/2022
hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
Lượt xem: 84
12345678910...