QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2023 (lần 1)
Số ký hiệu văn bản 2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2023 (lần 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2018QĐ2022.pdf