Đổi mới và phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 314/KH-UBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung Đổi mới và phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 314KH2022.pdf