V/v đôn đốc kiểm tra, thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi.
Số ký hiệu văn bản 4293/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc kiểm tra, thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 4293CV2022.pdf