V/v thưởng tiền thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm
Số ký hiệu văn bản 2004/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung V/v thưởng tiền thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2004QĐ2022.pdf