V/v triển khai tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Số ký hiệu văn bản 4270/UBND-VX
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4270CV2022.pdf
4342BGDDT.pdf