BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
Số ký hiệu văn bản 321/BC-UBND
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 321BC2022.pdf