V/v Đẩy mạnh sử dụng các phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Số ký hiệu văn bản 4206/UBND-VX
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung V/v Đẩy mạnh sử dụng các phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4206CV2022.pdf