Chỉ thị về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 13/CT-UBND
Ngày ban hành 07/09/2022
Ngày hiệu lực 07/09/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 13CT2022.pdf