KẾ HOẠCH Phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022- 2025
Số ký hiệu văn bản 296/KH-UBND
Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày hiệu lực 18/08/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022- 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 22KH2022.pdf