BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 273/BC-UBND
Ngày ban hành 29/07/2022
Ngày hiệu lực 29/07/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 273BC2022.pdf