Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 1671/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1671QĐ2022.pdf