V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 3521/UBND-NC
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày hiệu lực 02/08/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3521CV2022.pdf
1949CVBTP2022.pdf