V/v góp ý Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu văn bản 3499/UBND-VX
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung V/v góp ý Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3499CV2022.pdf