V/v thực hiện các biện pháp quản lý chăn nuôi lợn, giá thịt lợn và tình hình vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn qua biên giới
Số ký hiệu văn bản 3476/UBND-NLN
Ngày ban hành 31/07/2022
Ngày hiệu lực 31/07/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện các biện pháp quản lý chăn nuôi lợn, giá thịt lợn và tình hình vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn qua biên giới
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3467CV2022.pdf
4789BNN2022.pdf