V/v triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 3222/UBND-NLN
Ngày ban hành 18/07/2022
Ngày hiệu lực 18/07/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3222CV2022.pdf