Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 7 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 170/TB-VPUBND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 7 năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 170TB2022.pdf