V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 3075/UBND-NLN
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022
Trích yếu nội dung V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3075CV2022.pdf