Công văn số 1238/MTTQ-BTT ngày 26/7/2017 v/v tham gia Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIII.
Số ký hiệu văn bản Công văn số 1238/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 26/07/2017
Ngày hiệu lực 26/07/2017
Trích yếu nội dung Công văn số 1238/MTTQ-BTT ngày 26/7/2017 v/v tham gia Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIII.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn CHiến
Tài liệu đính kèm CV 1238.pdf